Przygotowujemy kino letnie. Zapraszamy na seans. BlackBoxx – Planeta Zalesie